Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

άτιτλα


Μην τους φοβάσαι
Τους νεκρούς
Γέφυρες στήνουν
Τους λιποτάκτες τρέμε -!-..