Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009

Πλεονεξία


Για να μείνω με λεηλάτησες
Από τότε
δεν έχω δάκρυ
Εξατμίστηκα!...