Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

ατιτλα


είμαστε μόνιμοι πελάτες οίκου ανοχής, επικαλούμενοι ιδεολογίες, για συγκάλυψη των ενοχών μας. τα βράδια, όμως, που φέγγουν οι κολάσεις μας, χτυπάμε ενέσεις στο μυαλό μας και απαγγέλλουμε αξίες, με τρύπια λαρύγγια, να διαφεύγουν οι καημοί μας για τις ληγμένες αισθήσεις μας. και με δίχως γλώσσα, που πιάστηκε, τη μέρα, στο συρτάρι του ταμείου των πεπραγμένων μας, κοιμώμαστε εν ηρεμία. και, μόνο οι πόρνες, που δεν οίδαν σύνορα, γνωρίζουν τα θεριά της αποκάλυψης και τους ύμνους των αγρίων, δίχως να κλείνουν μάτι._