Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

απεργίαΑπό το
διατασσόμενον έργον
α π ώ ν
υπό μανίας ανατροπής
της εξ
ουσίας παρεμβολής
επιβολής
ποινής θανάτου..
..σε στάση
από της
κόκκινης γραμμής
στην
παρά του

μετά ορίου
καταδίκη

με κρόνια θέση
ασθενή
διά της
εισροής
μικροκυμάτων
σε
εγκέφαλο υποτελή
για
πλήρη δουλεία
και ασυνείδητη
λατρεία
των μαύρων
δυνάμεων

που
καθορίζουν τα "μη"
στη ράχη
εμβρύων

με τη
σφραγίδα

του αίματος του
φόρου της
εφ' όρου ζωής...