Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

του Γιάννη...

κι αφού ξέμπλεξε με όλους τους φόνους ο Γιάννης μέτρησε τους νεκρούς του:
ένας ο Γιάννης,...,Γιάννης κάργα.
ύστερα, μπήκε στον τάφο του. τράβηξε και το σύρτη από μέσα, να μην έχει εποχές.