Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2008

το σύνδρομο του πανικού

Κατελήφθησαν
από πανικό
οι της ανωτάτης ιεραρχίας
φαρισαίοι
Διότι,
βαρβαρικό ιπτάμενο αντικείμενο
ενόμισαν ότι είδαν
εις τον περίβολον του ναού
Έλαβαν, λοιπόν, την απόφαση
να φορέσουν τα βαριά τους
ιμάτια,
να κλειδώσουν τις παρθένες
στα υπόγεια,
να λιθοβολήσουν τον Βοριά
και

να πυροβολήσουν τ' αστέρια.
Και, αφού διεκπεραίωσαν
όλες τις επείγουσες υποθέσεις των,
εξέπνευσαν.

Οι τυφλοί
δεν είδαν ότι ένα σπουργίτι
έψαχνε τροφή...