Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2008

Έπεφτα βροχή
Χωροταξικά οι προθέσεις μου
στιγματίστηκαν παράνομες