Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

χωρίς επιστροφή

Θαμώνας των αιμάτων
ανυπόΜονος
ΑνυΠομοΝΩ στα ταξίδια, που επισΤρέφουν -
γυρισμοί δίχως δόξα
δίχως αρμύρα
ανέγγιχτα από φωτιά
Κρατώ μάχιμη φυγή
Ματώνω βραδινό ρου ορμής..