Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

βράδυ στον παράδεισοη προστασία των καταναλωτών καταναλώθηκε, σε μια ανάπηρη
στιγμιαία πορεία, ενός κομματιασμένου κοπαδιού αποκομμάτων.
έμειναν οι λέξεις. τόσο πολύ, που τα γράμματα κατέληξαν σε
ασυμφωνία χαρακτήρων. άλλη μια βόλτα: Ομόνοια - Διχόνοια - τερματικός, σύνταγμα
παραπληγικών ιδανικών.
κι εκείνο που κράτησε το λάβαρο: ο τηλεπωλητής της υγείας -
σα σοκολάτα σε περίοδο καύσωνα.
την επόμενη φορά, που θα μου προσάψεις επώνυμο σκέψου:
βλάπτω μανιακά εμπόδια ακμής. η εφηβεία λαμβάνει τέλος. κι οι τίτλοι ειδήσεων αμεταγλώττιστοι,
θα καθαιρέσουν το σενάριο εγωιστικών σου εκδηλώσεων, όπως σε μια ταινία τρόμου,
βράδυ, στον παράδεισο. λίγο πριν καεί.

Προμηθεύς Πυρφόρος